Elektronik İmza ve Mobil İmza Entegrasyon Hizmeti

E-imza Bilişim, kurum ve kuruluşların çeşitli dillerde geliştirdikleri uygulamalarına elektronik imza ve mobil imza entegrasyon hizmetini sunmaktadır.

5070 sayılı kanun ile elektronik imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri olarak tarif edilmektedir. Mobil imza bu işlemlerin mobil ortamda yapılıyor olmasıyla ortaya çıkan veri olarak tanımlanabilir.

Kanunda tanımlanan güvenli elektronik imza ile aşağıdaki durumlar hukuki açıdan betimlenmiştir:

  • Islak imza ile aynı hukukî sonucu doğurması
  • Islak imza ile aynı ispat gücünü haiz olması
  • Güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik verilerin senet hükmünde olması
  • Elektronik imza ile imzalana verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılması