KEPHS (Kayıtlı E-Posta Hizmet Sağlayıcısı) Kurulum ve Danışmanlık Hizmeti

Kayıtlı elektronik posta (KEP) (REM: registered e-mail); yasal olarak geçerli ve güvenli kabul edilen elektronik posta olarak tanımlanabilir. KEP sistemi, elektronik imza ve zaman damgası kullanarak elektronik ortamda yapılan gönderilerin zamanını, gönderici ve alıcının kimliğini ve gönderilen iletinin ve eklerinin bütünlüğünü kesin olarak tespit edebilmektedir. KEP sisteminde gönderilen ve alınan e-postalar, domainler, kanıtlar ve kullanıcı e-posta hesapları “güvenilir bir üçüncü taraf” rolünde olan, ilgili otoriteden yetki almış “kayıtlı e-posta hizmet sağlayıcısı (KEPHS)” tarafından yönetilir.

Özellikler

Klasik E-Posta

KEP

E-posta Gönder / Al

Yasal Kanıt Desteği (1)

×

Detaylı Kayıt Tutma (2)

×

E-posta Saklama Garantisi (3)

×

Bireysel Nitelikli Elektronik İmza (4)

×

Diğer KEP Sunucularına Kanıt Gönderebilme (5)

×

E-posta Bütünlük Garantisi (6)

×

Bütün E-posta Bilgileri Veritabanında (7)

×

  • (1) : KEP Sisteminde yapılan her işlem, yasal olarak delil sayılabilecek zaman damgalı veriler üretilerek güvenli bir ortamda saklanır ve aynı zamanda göndericiye gönderilir.
  • (2) : Klasik e-posta sunucusunda kayıt tutma seviyeleri belirlidir. KEP sisteminde ise işlemler en ince ayrıntısına kadar kayıt altına alınır.
  • (3) : Klasik e-posta sisteminde kullanıcının sildiği e-posta, belirli bir süre sonunda sistemden yok olur. KEP sisteminde ise kullanıcı e-postayı silmiş olsa bile ilgili mevzuatın gösterdiği süre kadar e-postanın bir izi ve zaman damgalı kanıt bilgileri saklanır.
  • (4) : Klasik e-posta sisteminde e-postalar imzalanmak zorunda değildir. KEP sisteminde ise e-postalar kanuni geçerliliği olan nitelikli elektronik sertifika ile imzalanır.
  • (5) : KEP Sistemi diğer KEPHS sunucularına ilgili ETSI standartlarına uygun kanıt bilgilerini gönderir
  • (6) : Klasik e-postalarda e-posta bütünlüğü tam olarak garanti edilemeyebilir. KEP Sisteminde göndericinin e-postasının alıcının aldığı e-postayla tamamen aynı olduğu hem KEPHS elektronik imzasıyla hem de zaman damgasıyla bütünlüğünün bozulmadığı kanıtlanır.
  • (7) : Klasik e-posta sisteminde genel olarak sadece kullanıcı bilgileri veritabanında tutulur. KEP Sisteminde ise bütün kullanıcı bilgileri, e-posta bilgileri ve tüm kanıt bilgileri bütünlükleri bozulmadan veritabanında saklanır.

KEP Çalışma Sistemi